SHI – SVENSK HAMPAINDUSTRI

SHI – Svensk Hampaindustri är just nu det enda företaget i Sverige som erbjuder svensk livsmedelsindustri, kosmetikaindustri större volymer av pesticidfri svenskodlad EU-certifierad industrihampans frö och dess olika fraktioner som förädlats i vår hampa-foodtech-fabrik i Sverige samtidigt som våra restströmmar säljs som kolbindande biobaserade drömmar till industrier i behov av att ställa om från fossila till biobaserade insatsmaterial. Därmed bidrar SHI till ökad biologisk mångfald, förbättrad jordhälsa, ökad personlig hälsa och hållbar produktion och konsumtion.

SHI är övertygade om att industrihampan är en framtidsprodukt inom jordbruksindustrin.

SHI.s intention är att vara en av de ledande spelarna på den ökande hampamarkanden, att vara ”to go to”-företaget i Sverige när det gäller industrihampa.

SHIs Vision & Mission är att sätta upp en hållbar och integrerad infrastruktur för att förädla och processa hampafrö och hampafiber i Sverige

SHI tecknar strategiska samarbetsavtal med lantbrukare runt om i Sverige. Vi har över 20 års teoretiskt kunskap om hampa och över 5 års praktisk erfarenhet av att testodla olika utsädessorter av EU-certifierad industrihampa, på olika jordmån, olika sådjup, vid olika jordtemperaturer och geografiska platser i Sverige. SHI har under dessa år lärt oss enormt mycket och har identifierat vilka sorter, jordmån och lantbruk SHI önskar arbeta med när SHI skalar upp 2024!

Planeten skriker efter att se ett nytt sätt att odla och producera mat. En av vår tids största utmaningar idag är att odling liksom livsmedelsproduktion- och konsumtion gör skada på klimatet, miljön och människors hälsa.

Clara-Norell--1024x1024
Clara Norell
VD/grundare Svensk Hampaindustri

OM OSS

SHI är ett startupföretag inom Foodtech och koldioxidodling.

SHI verkar i fältet mellan jordbruk och industri – med hampan och klimatsmart grön teknologi.

SHI vill bidra till en hållbar cirkulär, växtbaserad framtid genom att odla, skörda, förädla och  sälja större volymer B2B högkvalitativa, pesticidfria EU-certifierade industrihampa

SHI:s intention är att bidra med nytt protein, omega, fiber, odlat fritt från bekämpningsmedel och utan bevattning, genom att förädla hampfrön till olika fraktioner som SHI säljer till livsmedels- och dryckesindustrin liksom kosmetika. Avser därmed bidra till ökad sysselsättning, innovation och forskning.

300+

DIGITAL ATTENDANTS

24

KEYNOTE SPEAKERS

8

HOUR LIVE STREAM

4

SESSIONS + Q&A

PRODUKTER

SHI är ett startupföretag inom Foodtech och koldioxidodling.

SHI verkar i fältet mellan jordbruk och industri – med hampan och klimatsmart grön teknologi.

SHI vill bidra till en hållbar cirkulär, växtbaserad framtid genom att odla, skörda, förädla och  sälja större volymer B2B högkvalitativa, pesticidfria EU-certifierade industrihampa

SHI:s intention är att bidra med nytt protein, omega, fiber, odlat fritt från bekämpningsmedel och utan bevattning, genom att förädla hampfrön till olika fraktioner som SHI säljer till livsmedels- och dryckesindustrin liksom kosmetika. Avser därmed bidra till ökad sysselsättning, innovation och forskning.SHI erbjuder stora volymer av hampfrön och dess olika förädlade fraktioner/ingredienser  som säljs B2B till företag i behov av ingredienser med bra näringsvärden av: protein, omega, fiber

SHIs produkter:

 • råa oskalade hampfrö
 • krossade hampfrö
 • skalade hampfrö
 • kallpressad hampfröolja – livsmedel
 • kallpressad hampfröolja – kosmetika & hudvård
 • bottensediment kallpressad hampfröolja
 • presskaka
 • mald presskaka
 • vegetariska kapslar med kallpressad hampfröolja

Alla produkter, utom kallpressad hampfröolja och vegetariska kapslar, går att köpa i storlek: 100 gram, 250 gram, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg. 500 kg.

Pris varierar med storlek på förpackning och total mängd som beställs.

Oljan säljs i storlek: 50 ml. 100 ml. 303 ml, 500 ml, 1 liter, 10 liter, 20 liter

Vänligen observera att SHIs kallpressade hampfröolja, pressad av Gunnarshögs Gård och varsamt handfiltrerad av Yogafarmen, buteljerad av Svensk Hampaindustri AB på Vitaby Lanthandel, innehar de certifikat, analyser, SDS-sheet och TDS-sheet som krävs för att produkten ska kunna säljas som kosmetika och hudvård.

Pris varierar med storlek på förpackning och total mängd som beställs.

Vegetariska kapslar säljs i burk om 75 st kapslar innehållande

Vet ni?

Hampafrö

Hampafrön har en nötig smak och är mycket näringstäta

Innehåller mycket omega-3 fettsyror

Har ett högt innehåll av vitaminer som folat, tiamin, niacin och vitamin B6

Innehåller mycket mineraler som kalium selen och magnesium

Är glutenfria och innehåller inga andra allergener

RESTSTRÖMMAR TILL KOLBINDANDE BIOBASERADE DRÖMMAR

Hampans stam består av fiber och vedämnen som kan verka som kolbindande biobaserade insatsmaterial till alla industrier som idag arbetar med fossila råvaror som insatsmaterial.

Hör av er till oss för att diskutera era behov av fiber, vedämne, sågdamm och hur vi tillsammans kan driva er hållbarhetsprocessframåt.

RÅA OSKALADE FRÖN
SKALADE FRÖN/HAMPHJÄRTAN
KALLPRESSAD HAMPFRÖOLJA
PRESSKAKA
MALEN PRESSKAKA

TEAM

CLARA NORELL
GRUNDARE/VD

 Clara Norell, grundare SHI – SVENSK HAMPAINDUSTRI AB – En visionär innovatör och entreprenör med ett brett nätverk över hela världen. Claras intresse för industrihampa väcktes 2003. Inledningsvis baserat på hennes roll som byggnadsingenjör och hampans unika fördelar som ett hållbart isoleringsmaterial. Clara har en kandidatexamen i civilingenjör. Påbörjad International Master – Sustainable Urban Management. +10 års erfarenhet som projektledare i privata, offentliga, akademiska samarbetsprojekt inom hållbar stadsutveckling. 15 år av projektledning och produktion inom kultur- och eventbranschen. Har god erfarenhet av arbetet med Agenda 2030 och barnkonventionen. Arbetat praktiskt med industrihampa i Sverige sedan 2019, odlat industrihampa för livsmedels- och fiberförädling. Anlitas även på uppdrag som konsult och ”hampaexpert” kopplat till olika sorters hampaprojekt, i Sverige och Internationellt. Föreläser om industrihampa i såväl Sverige som internationellt. Medlem i globalt nätverk inom hampaindustrin.

Tarja Kälvelid
Senior Financial Advisor

Lager 3

Tarja Kälvelid, Senior Financial Advisor. Tarja Kälvelid har en lång ledarerfarenhet inom bank/finans och har med stort engagemang hjälpt företag med finansieringsamt omställning av affärsmodeller, i såväl mer utmanande som goda tider.

Tarja är rådgivande inom kapitalanskaffning för företag som är i uppstarts- alternativt scaleupfas Har bla arbetat som konsult inom Connect Sverige, Almi Företagspartner och är sedan ett par år Affärsutvecklare inom Styrelseakademien.Är även engagerad inom Västsvenska Handelskammaren.  Har flera styrelseuppdrag.

LANTBRUKARE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

VÅRT ERBJUDANDE

Vet ni? Allt som bomull, skog och rå-olja kan producera – kan också hampan producera.  Samtidigt som amino-och proteinstruktur i fröet är detsamma som soya-och äggprotein

Tänk på det en minut … för att ta in skalbarhetsmöjligheten liksom vilken Miljönytta, Affärsnytta och Samhällsnytta vi kan bidra till.

Bra för planeten, människor, djur och mycelium.

Vi kan inte göra detta själva – det är tillsammans vi blir starka och kan bidra till den gröna omställningen samtidigt som vi skapar avkastning för alla i värdekedjan.

SHI erbjuder lantbrukare möjlighet att teckna strategiska avtal med oss inför kommande uppskalning. SHI beställer utsädet vi önskar odla från våra utsädesleverantörer i EU, vilket vi säljer till lantbruken för att därefter köpa fröskörd och restmaterial. Vi har olika slags avtal beroende på hur stor areal du som lantbrukare har tillgång till.

Vi söker samarbeten med lantbrukare som har sandjord, mulljord, helst i Skåne, Östergötland och på Gotland. Det är av avsevärd vikt att lantbruket har god vana av att odla och skörda spannmål samt helst egen tillgång till tork. Vi kräver att vi ska kunna besöka gård/odling och medverka vid sådd och skörd om så önskas. Ni som lantbrukare ska vara behjälpliga med att föra loggbok över odling samt bistå SHI med data, liksom foto och filmer.

Genom detta säkrar vi upp att Sveriges lantbrukare har möjlighet att få avkastning på en mellangröda som varken kräver bevattning eller bekämpningsmedel – samtidigt som vi säkrar upp att svensk livsmedelsindustri har stabil och spårbar tillgång till högkvalitativa hampfrön.

NYHETER & PRESS

Vi har flyttat till Lades Fastigheter i St:Olof på vackra Österlen, Här har vi nu äntligen öppnat Sveriges just nu enda hampa-foodtech-fabrik som skalar hampfrö odlade i Sverige. Dessa säljer vi i stora volymer B2B liksom B2C via blanda annat Mylla.se och Stora Coop i Visby.

VI ÄR ALLTID ÖPPNA FÖR SAMTAL KRING SAMARBETEN OCH HUR VI KAN BIDRA TILL DITT FÖRETAGS INNOVATIVA MAT-OCH DRYCKESIDÉER.

KOMMANDE EVENT

Titel:  kunskapsträff #3 med Skånes livsmedelssystem

Datum: 21 september

Tid: kl. 09.15 -12.30

Arrangör: Region Skåne

SHIs medverkan: Clara Norell, Grundare/VD – SHI AB medverkar i panelsamtal

FORSKNING & INNOVATION

SHI ingår i två olika forskningsprojekt, båda två Vinnova-finansierade.

Hållbara Hampainnovationer – från svinn till vinn.

https://www.vinnova.se/p/hallbara-hampainnovationer—fran-svinn-till-vinn/

Partners: Lunds Universitet, Mäteria Technologies, Solina Sweden, Edgy Veggie

I detta projekt är SHI:s roll att vara hampaexpert samt att förse projektet med råvara, det vill säga frö från våra FINOLA-odlingar.

Förväntade effekter och resultat

Genom ett ökat utnyttjande av hampfrökaka minskas produktionssvinnet samtidigt som det öppnar upp för nya närproducerade proteinråvaror med bra kvalité, vilket efterfrågas från dagens livsmedelsproducenter. Detta genererar i sin tur nya innovativa produkter med mindre klimatpåverkan och ett hållbarare resursutnyttjande. En ökad efterfrågan på hampaprotein gynnar även jordbruket, då hampa har positiva effekter på jordmånen med hög kolinlagring och lågt vattenbehov samtidigt som den kan odlas även längre upp i Sverige. Projektet kan även generera nya affärsmöjligheter

I projektet har SHI samarbeten kring odling med Yogafarmen och Axfoundation. Hampafröna pressas av Gunnarshögs Gård och hampafrökakan analyseras inom ramen för det Vinnovafinansierade projektet Hållbara Hampainnovationer. Projektet har som syfte att genom olika extraktionsmetoder få ut, rena och karaktärisera proteinerna på ett kostnadseffektivt sätt.

I samband med odlingen på Torsåker Gård används Ladugårdens testkök, där undersöker Axfoundation tillsammans med flera aktörer vilka livsmedel som hampafrö och hampafrökaka skulle kunna användas till, och hur möjligheterna ser ut för att ta tillvara och uppgradera dessa. Målsättningen är att kunna använda hampa som råvara i nya innovativa, hållbara, goda och hälsosamma livsmedelsprodukter.

Biobaserade restströmmar med potential i teknisk textilindustri

https://www.vinnova.se/p/biobaserade-reststrommar-med-potential-i-teknisk-textilindustri/

Partners: Science Park Borås, OrganoClick, Svensk Hampaindustri, House of Hemp, Ekolution, Borgstena, Svenska naturtak, Sporda Non Woven

I detta projekt är SHI:s roll att vara hampaexpert samt att förse projektet med råvara, det vill säga stammen som är restmaterial från våra FINOLA-odlingar, vars frön går till annat Vinnova-projekt. Finola är en industrihampasort som huvudsakligen används för att få frön och olja till mat. Efter fröskörd lämnas hampastjälkar på åkern eller kastas. Därför undersöks hampans potential som komponent i material. Stammen från SHI:s FINOLA-odling används i tester på Borås Textilhögskola för att utvärdera förutsättningarna för att använda grödans fiber.

Behovet av hållbara cirkulära biobaserade material inom teknisk textil kommer att öka i takt med att samhället ska bli mer fossiloberoende där rester från hampaindustrin kan spela en viktig roll.

Förväntade effekter och resultat

Effekter och resultat från detta projekt förväntas stärka svensk innovation och bidra till klimatnytta, kunskap och metoder för att på ett hållbart sätt utvinna textilfibrer från hampans avfallsrester. De erhållna fibrerna kommer att användas för att tillverka textila strukturer som kommer att användas i olika tekniska tillämpningar. Projektet kommer även att bidra till att öka kompetensen genom hela försörjningskedjan från lantbrukare till textiltillverkare, vilket kommer att stärka förmågan att gå mot en cirkulär ekonomi.

HAMPA FÖR FRAMTIDEN

Hampa – en näringsrik gröda som binder koldioxid

Näringsrik, kolbindande och snabbväxande – hampa är en växt med många fördelar som har potential att vara en del av lösningen för ett hållbart jordbruk.

Problem

Jordbruket står för en stor del av de globala växthusgasutsläppen och har betydande miljöpåverkan, både genom vilka odlingsmetoder som används och vilka grödor som odlas. Dagens grödor förädlas primärt för att få hög avkastning, men mindre fokus läggs på egenskaper som gör växten tålig mot skadegörare som ogräs och svampar. Istället används bekämpningsmedel med negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden. De flesta grödor har även små rotsystem med begränsad förmåga att lagra in kol och ta upp näring, egenskaper som blir allt viktigare i ljuset av klimatkrisen. Industrihampa har potential att vara en del av lösningen på dessa problem.

Lösning

Odling av hampa kan bidra till att lösa flera av de hållbarhetsutmaningar som jordbruket står inför. Plantorna kräver inga bekämpningsmedel då de är snabbväxande och skuggande vilket gör att närliggande ogräs får svårt att gro och frodas. Hampans djupa pålrot bidrar till att förbättra plantans näringsupptag från jorden och gör grödan tålig mot både torka och vattenstress. Hampa binder även 10-15 gånger mer koldioxid än spannmål och 3 – 4 gånger mer än skog dvs upp emot 15 ton CO2/hektar. Hampan har potential som livsmedel, kosmetika och ses även som intressant material för bygg– och textilsektorn.

6 fördelar med grödan hampa

 • Lagrar koldioxid: En hektar odling av hampa binder 10–15 ton koldioxid per år och hektar, eller ungefär lika mycket som en ung skog. Att jämföra med spannmål som binder cirka 1 ton koldioxid per hektar och år.
 • Bidrar till ökad biologisk mångfald: Hampväxter producerar stora mängder pollen vilket är en stor fördel för bin. Blomningstiden inträffar samtidigt som andra grödor har en låg pollenproduktion, vilket gör plantan till ett bra komplement i odlingen. Plantorna erbjuder också skydd för fåglar samt föda i form av spill från hampafrön till olika djur.
 • Ingen användning av bekämpningsmedel: Hampa har låg mottaglighet för skadegörare eftersom den saknar naturliga fiender. Hampaplantorna är också snabbväxande och skuggande, vilket gör det svårt för ogräs att växa till nära dem. Det innebär att lantbrukaren inte skall använda insekts-, ogräs- och svampbekämpningsmedel Gödning krävs dock för optimal tillväxt.
 • Bryter sjukdomscykeln: Hampa kan bidra till att bryta en sjukdomsföljd av t ex. svampangrepp när den används som ett varierande komplement i växtföljden.
 • Förhindrar markerosion: Hampans täta bladverk bildar ett naturligt marktäcke som minskar vattenförlusten och skyddar mot markerosion. Hampa blir marktäckande redan tre veckor efter groning.
 • Tålig mot torka och vattenstress: Hampans pålrot förbättrar näringsupptaget från jorden och gör grödan tålig mot både vattenbrist och översvämning.

Utmaningar med hampaodling

 • Förväxlingsrisk och attityder: Hampaväxten har länge kopplats ihop med produktionen av marijuana och de substanser som faller under narkotikalagstiftningen. Mellan 1970-2003 var det förbjudet att odla hampa i Sverige. Idag är det lagligt att odla industrihampa som har en THC-halt lägre än 0,3%.
 • Tillståndsregleringar: Odling av hampan är idag endast tillåten om sorten är listad hos Jordbruksverket, är godkänd i EU:s registrerade sortlista samt fått godkänt i inlämnad tillståndsansökan.
 • Bristande infrastruktur: Infrastrukturen kring hampaodling är outvecklad och bred kunskap saknas om vilka specifika steg som krävs för att förädla och processa hampafiber och hampafrö från olika sorter. Idag odlas hampa endast på ca 220 hektar i Sverige (2021/2022), att jämföra med de 461 200 hektar höstvete som såddes 2022.

EUROFIN ANALYSER

Näringsanalys presskaka

Näringsanalys oskalade frön

Näringsanalys Kallpressad olja

PARTNERS

FINANSIERING

Svensk Hampaindustri finansieras bland annat genom försumbart stöd av Vinnova, Tillväxtverket, Europeiska regionalfonden och Almi.

NÄTVERK